بنر بالای سایت - حذف نشود

تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای پژمان سلطانی
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای پژمان سلطانی
(۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۵۲)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به خانم مرضیه جعفرپور
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به خانم مرضیه جعفرپور
(۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۵)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای آرش عبدی
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای آرش عبدی
(۹ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۵۱)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای بابک سرانی آذر
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای بابک سرانی آذر
(۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۴۴)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به خانم پریسا اسلام زاده و آقای محمدرضا تاجدوزیان
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به خانم پریسا اسلام زاده و آقای محمدرضا تاجدوزیان
(۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۱)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای ابراهیم افشار
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای ابراهیم افشار
(۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۵)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای قهرمانی
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای قهرمانی
(۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۰۹)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای علیرضا دهقانی
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای علیرضا دهقانی
با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که آقای علیرضا دهقانی عضو محترم انجمن ورزشی نویسان ایران در غم از دست
(۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۲)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به سرکار خانم فرشته موسوی
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به سرکار خانم فرشته موسوی
(۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۳۶)
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای علی ایلانلو
تسلیت انجمن ورزشی نویسان ایران به آقای علی ایلانلو
با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که آقای علی ایلانلو عضو محترم انجمن ورزشی نویسان در غم از دست دادن پدر
(۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۰)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران(ایسجا) می باشد.