سازمان

رئیس همایش: دکتر عبدالحمبد احمدی

شورای سیاستگذاری همایش:

دکتر عبدالحمید احمدی، خانم رباب شهریان، دکتر معصومه شجاعی، آقای منوچهر زندی، دکتر حبیب هنری، دکتر رضا شجیع، آقای میثم زمان آبادی، دکترسعید آبادی

دبیر اجرایی: منوچهر زندی

دبیر علمی: کتر حبیب هنری

مدیر دبیرخانه: زهرا شریف زاده

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران(ایسجا) می باشد.