راهنمای تنظیم مقاله:

  مقالات ارسالی می بایست  به دو شکل چکیده کوتاه فارسی و چکیده کوتاه انگلیسی تنظیم شوند.

 

 

  چکیده کوتاه فارسی:

- در یک صفحه A4  و بدون جدول و نمودار شامل: عنوان، نام و نام خانوادگی و مشخصات نویسندگان، مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژگان کلیدی (حداکثر پنج مورد) باشد.

- با نرم افزار word 2007 با سه سانتی متر حاشیه و 1 سانتی متر بین سطرها تایپ شود.

- قلم تایپ در چکیده فارسی برای عنوان مقاله: B Nazanin 12 بولد، نام نویسندگان: B Nazanin 11،  مشخصات نویسندگان: B Nazanin 10، متن (300 کلمه) و با قلم نازنین B Nazanin 12 انتخاب شود.

 

 

 

  چکیده کوتاه انگلیسی:

- در یک صفحه A4  و بدون جدول و نمودار شامل: عنوان، نام و نام خانوادگی و مشخصات نویسندگان، مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژگان کلیدی (حداکثر پنج مورد) باشد.

- با نرم افزار word 2007 با سه سانتی متر حاشیه و 1 سانتی متر بین سطرها تایپ شود.

- قلم تایپ در چکیده انگلیسی برای عنوان مقاله: Times New Roman 12 بولد، نام نویسندگان: Times New Roman 11،  مشخصات نویسندگان: Times New Roman 10، متن (300 کلمه) و با قلم Times New Roman 12 انتخاب شود.

 

شرایط پذیرش مقالات:

- مقاله ارسالی نباید در سایر همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی ارائه یا چاپ شده باشد.

- به مقاله خارج از چارچوب فراخوان سمینار، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- مسئولیت علمی مطالب ارائه شده به عهده نویسندگان است.

- از هر نفر حداکثر دو مقاله پذیرش خواهد شد.

- نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق پست الکترونیکی wsm@isja.ir ارسال نمایند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران(ایسجا) می باشد.