برنامه کارگاه های سومین همایش بین المللی علمی زن، ورزش و رسانه

کارگاه 1
مدرسین: خانم دکتر ورنا بورک/ آقای منوچهر زندی
شنبه، 15 آذر ، ساعت 15:30- 17، سالن هگمتانه

کارگاه 2
مدرسین: دکتر حمید فاسمی/ دکتر سارا کشکر/ آقای میثم زمان آبادی
شنبه، 15 آذر، ساعت 15:30- 17، اتاق شماره 2
کارگاه3
مدرسین: آقای منوچهر زندی/ دکتر مینو بدیعی
یکشنبه، 16 آذر، ساعت 8- 10:30 ، اتاق شماره 2

کارگاه4
مدرسین: دکتر عبدالحمید احمدی/ دکتر سعید آبادی/ دکتر مهنام
یکشنبه، 16 آذر، ساعت 8- 10:30 ، اتاق شماره 2
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران(ایسجا) می باشد.