آیین‌نامه کمیته حل اختلاف انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران‌

 

 

براساس بند 8 ماده 14 اساسنامه انجمن مبنی و به منظور رسیدگی به اعمال و تخلفات و تصمیم‌گیری دربارة تشویق و تنبیه اعضاء کمیته حل اختلاف انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران براساس این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. 

ماده 2- ترکیب کمیته حل اختلاف: کمیته انضباطی انجمن متشکل از سه نفر از اعضای هیأت مدیره انجمن و دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب هیأت مدیره است. اعضای کمیته حل اختلافاز بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می‌کنند. 

ماده 3 – وظایف کمیته حل اختلاف

الف)رسیدگی به شکایات و تخلفات اعضاء و تصمیم‌گیری دربارة آن 

ب)بررسی و اعلام‌نظر دربارة لغو عضویت اعضایی که پای‌بند به اساسنامه و اصول انجمن نبوده و موجب خدشه‌دار شدن اعتبار انجمن می‌شوند. 

ج)رسیدگی به اختلافات فیمابین اعضا با یکدیگر 

د)رسیدگی به اختلافات فیمابین اعضای انجمن و مدیران و دست‌‌اندرکاران ورزش کشور

ماده 4 – جلسات کمیته حل اختلافبا حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد. حضور رئیس و دبیر برای رسمیت جلسات الزامی است. 

ماده 5 – تصمیمات کمیته حل اختلافبا اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه مصوب می‌گردد. 

ماده 6 – بازنگری در تصمیمات کمیته حل اختلافمنوط به تصویب آن در جلسه هیأت رئیسه انجمن خواهد بود. 

ماده 7 – رئیس کمیته حل اختلافموظف است گزارش جلسات و تصمیمات کمیته را کتباً به اطلاع هیأت رئیسه انجمن برساند. 

ماده 8 – هیأت رئیسه انجمن مرجع رسیدگی به اعتراض اعضاء دربارة احکام صادره از سوی کمیته حل اختلافخواهد بود. حضور رئیس و دبیر کمیته حل اختلافدر جلسة رسیدگی به اعتراضات الزامی است. 

ماده 9 – کمیته حل اختلافموظف است موارد پیش‌بینی نشده در این آئین‌نامه را جهت اخذ تصمیم نهایی به هیأت مدیره انجمن ارجاع دهد. 

ماده 10 – این آئین‌نامه در 10 ماده و چهار بند در جلسه مورخ 10/4/82 هیأت رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران به تصویب رسید. 

عکس بالای فوتر

انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ـ ایران

انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ـ ایران‌ (که‌ در این‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار “انجمن‌” نامیده‌ می‌شود) تشکیلاتی است‌ فرهنگی‌، علمی‌، تخصصی‌، غیرسیاسی‌، غیرانتفاعی‌، که‌ با هماهنگی کمیته‌ ملی المپیک‌ جمهوری اسلامی ایران‌ تأسیس‌ شده‌ است‌.

تماس با ما

  • تلفن :۰۲۱ ۲۶۲۱۶۳۶۷
  • آدرس ایمیل انجمن : Isjaahmadi@gmail.com
  • آدرس ایمیل انجمن :تهران- بزرگراه نیایش- مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب- کوچه هفتم- سالن شماره 9 (کمیته تدارکاتی بازی های آسیایی)- طبقه همکف- انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی
نقشه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید