انجمن نویسندگان , خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران/درباره انجمن/آیین‌نامه صندوق تعاون ورزشی ‌
نویسان ایران

آیین‌نامه صندوق تعاون ورزشی ‌نویسان ایران

براساس بند 4 ماده 2 اساسنامه انجمن مبنی بر حمایت از حقوق مشترک انسانی، صنفی و مدنی اعضای انجمن و به منظور تأمین بخشی از نیازهای رفاهی اعضا، صندوق تعاون ورزشی‌نویسان ایران مطابق مقررات این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. 

 

ماده 1 – نام صندوق: صندوق تعاون ورزشی‌نویسان ایران 

ماده 2 – موضوع صندوق: مشارکت و همکاری در تأمین نیازهای مالی و رفاهی اعضا 

ماده 3 – محل صندوق: محل اصلی صندوق در دبیرخانه انجمن مستقر است. 

ماده 4 – مدت فعالیت صندوق: مدت فعالیت صندوق از زمان تأسیس نامحدود است.

ماده 5 – نحوه عضویت: اعضای انجمن می‌توانند با درخواست کتبی و پرداخت حق عضویت به عضویت صندوق پذیرفته شوند. 

 

ماده 6 – سرمایة صندوق: از منابع زیر تأمین می‌شود: 

الف) حق عضویت سالانه 

ب) سپرده‌ها 

ج) تسهیلات بانکی یا اعتبارات دریافتی از سایر منابع 

د) هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی 

 

ماده 7 – اعطای وام: صندوق می‌تواند وجوه حاصله را به صورت وام در اختیار اعضا قرار دهد. 

ماده 8 – ارکان صندوق: 

صندوق دارای ارکان زیر است: 

 

شورای صندوق 

رئیس صندوق 

بازرس 

 

ماده 9- شورای صندوق: 

شورای صندوق از اعضای زیر تشکیل می‌شود: 

الف) رئیس انجمن (رئیس شورا) 

ب) خزانه‌دار انجمن (رئیس صندوق) 

ج) یک نفر از اعضای هیأت رئیسه (عضو) 

د) دو نفر از اعضای انجمن به انتخاب هیأت رئیسه (عضو) 

تبصره: اعضای بند «د» این ماده برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. 

 

ماده 10- وظایف و اختیارات شورای صندوق: 

الف) تعیین و تصویب خط‌مشی و برنامه‌های صندوق 

ب) تصویب دستورالعمل استفاده و بهره‌برداری از وجوه صندوق در چارچوب این آیین‌نامه 

ج) معرفی اعضای صندوق به بانکها و مؤسسات اعتباری جهت دریافت وام‌های ضروری 

د) تصویب پرداخت وام به اعضاء صندوق 

ه) استماع و تأیید گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت رئیسه انجمن 

و) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه پیشنهادی که از طرف رئیس صندوق یا اعضای شورای صندوق ارائه می‌شود. 

ماده 11 – جلسات شورای صندوق با دعوت رئیس صندوق و هر ماه یک بار تشکیل می‌شود. 

ماده 12 – جلسات شورای صندوق با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. حضور رئیس شورا برای رسمیت جلسات الزامی است.

ماده 13 – رئیس صندوق مسئول اجرایی صندوق است و امور مربوط را بر اساس مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات و مصوبات اداره می‌نماید و دارای اختیارات و وظایف زیر زیر است: 

 

الف) پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات شورا 

ب) تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق در پایان سال مالی و ارائه به شورا 

ج) تهیه و تنظیم برنامه و بودجه صندوق 

ماده 14 – بازرس صندوق توسط هیأت رئیسه انجمن و ترجیحاً از بازرسان انجمن انتخاب می‌شود. 

ماده 15 - بازرس می‌تواند در جلسات شورای صندوق بدون حق رأی شرکت‌ کند و با هماهنگی و بدون دخالت در امور اجرایی به اسناد و مدارک صندوق دسترسی داشته باشد. 

تبصره: بازرس وظیفه بازرسی صندوق را بر عهده داشته و گزارش خود را به هیأت رئیسه انجمن ارائه می‌کند. 

ماده 16 – پرداخت هرگونه وجهی از صندوق به جز موارد ذکر شده در این آیین‌نامه و به غیر از اعضای صندوق ممنوع است. 

ماده 17 – در صورت انصراف هر یک از اعضاء از عضویت در صندوق، عضو انصرافی تا یک سال به عضویت مجدد پذیرفته نخواهد شد. 

تبصره 1 : در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت نکرده باشد، مبلغ حق عضویت و سپرده وی حداکثر طی مدت یک ماه به پیشنهاد رئیس صندوق و تأیید شورا عودت داده می‌شود. 

تبصره 2 : در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت کرده باشد، معادل وام دریافتی از وجوه پرداختی (اعم از سپرده و حق عضویت سالانه) کسر گردیده و مابقی طبق بند «ب» پرداخت می‌شود. 

ماده 18 – انحلال صندوق از اختیارات هیأت رئیسه انجمن است. 

ماده 19 – در صورت انحلال صندوق، هیأتی به انتخاب هیأت رئیسه انجمن، پس از عودت حق عضویت و سپرده‌های اعضاء در مورد دارایی‌ها و دیون صندوق تصمیم‌گیری می‌کند. 

ماده 20 – تغییر در مفاد این آئین‌نامه به پیشنهاد شورای صندوق و تصویب هیأت رئیسه انجمن صورت می‌گیرد. 

ماده 21 – این آئین‌نامه در 21 ماده 3 تبصره در جلسه مورخ 29/11/81 هیأت رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران به تصویب رسید. 

عکس بالای فوتر

انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ـ ایران

انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ـ ایران‌ (که‌ در این‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار “انجمن‌” نامیده‌ می‌شود) تشکیلاتی است‌ فرهنگی‌، علمی‌، تخصصی‌، غیرسیاسی‌، غیرانتفاعی‌، که‌ با هماهنگی کمیته‌ ملی المپیک‌ جمهوری اسلامی ایران‌ تأسیس‌ شده‌ است‌.

تماس با ما

  • تلفن :۰۲۱ ۲۶۲۱۶۳۶۷
  • آدرس ایمیل انجمن : Isjaahmadi@gmail.com
  • آدرس ایمیل انجمن :تهران- بزرگراه نیایش- مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب- کوچه هفتم- سالن شماره 9 (کمیته تدارکاتی بازی های آسیایی)- طبقه همکف- انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی
نقشه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید