آیین‌نامه کمیته پیش‌کسوتان انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران‌

آیین‌نامه کمیته پیش‌کسوتان

 

ماده 1: 

به منظور احترام و بزرگداشت مقام پیش‌کسوتان، و ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندیها و تجربیات ارزشمند آنان در عرصه روزنامه‌نگاری ورزشی و با توجه به اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته پیش‌کسوتان انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران براساس این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. 

 

ماده 2: وظایف کمیته پیش‌کسوتان 

الف) ایجاد زمینه برای جلب مشارکت فعال اعضاء پیش‌کسوت انجمن در فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و صنفی انجمن 

ب) استفاده بهینه از دانش و تجربیات اعضاء پیش‌کسوت و بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه آنان در جهت تحقق اهداف و وظایف انجمن 

ج) برگزاری جلسات، همایش‌ها و برنامه‌های ویژه برای پیش‌کسوتان در جهت معرفی، تجلیل، تکریم و قدردانی از خدمات آنان 

د) برقراری ارتباط مؤثر با کمیته پیش‌کسوتان سایر اقشار ورزشی به منظور توسعه تفاهم و همکاریهای متقابل 

ه) معرفی و اعزام پیش‌کسوتان به همایش‌ها و برنامه‌های ورزشی داخلی و بین‌المللی 

تبصره: اجرای موارد ذکر شده در بندهای پنجگانه فوق و سایر موارد پیش‌بینی نشده منوط به نظر موافق هیأت رئیسه انجمن خواهد بود. 

 

ماده 3: 

حداقل سن برای عضویت در کمیته پیش‌کسوتان 50 سال و حداقل سابقه فعالیت 20 سال می‌باشد. پذیرش عضویت اعضاء پیش‌کسوت توسط هیأت اجرایی کمیته پیش‌کسوتان و با تأیید هیأت رئیسه انجمن خواهد بود. 

 

ماده 4: 

کمیته پیش‌کسوتان دارای یک هیأت اجرایی متشکل از هفت عضو از اعضای انجمن می‌باشد که توسط هیأت رئیسه انجمن انتخاب می‌شوند. مسئولیت تشکیل و اداره جلسات کمیته به عهده رئیس و دبیر هیأت اجرایی است که در نخستین جلسه، توسط اعضاء انتخاب می‌شوند.

 

ماده 5: 

جلسات هیأت اجرایی کمیته پیش‌کسوتان حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می‌شود. رئیس و دبیر هیأت اجرایی موظفند گزارش جلسات خود را کتباً به هیأت رئیسه انجمن ارائه دهند. 

تبصره: جلسات کمیته پیش‌کسوتان با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و حضور رئیس یا دبیر هیأت اجرایی برای رسمیت جلسات الزامی است. 

 

ماده 6: 

این آیین‌نامه در شش ماده و سه تبصره در تاریخ 4/9/82 به تصویب هیأت رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران رسید.

عکس بالای فوتر

انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ـ ایران

انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ـ ایران‌ (که‌ در این‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار “انجمن‌” نامیده‌ می‌شود) تشکیلاتی است‌ فرهنگی‌، علمی‌، تخصصی‌، غیرسیاسی‌، غیرانتفاعی‌، که‌ با هماهنگی کمیته‌ ملی المپیک‌ جمهوری اسلامی ایران‌ تأسیس‌ شده‌ است‌.

تماس با ما

  • تلفن :۰۲۱ ۲۶۲۱۶۳۶۷
  • آدرس ایمیل انجمن : Isjaahmadi@gmail.com
  • آدرس ایمیل انجمن :تهران- بزرگراه نیایش- مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب- کوچه هفتم- سالن شماره 9 (کمیته تدارکاتی بازی های آسیایی)- طبقه همکف- انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی
نقشه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید